CERAMIC PRO
Tag

Ceramic Pro TAG är en luftrening, anti-mögel, antibakteriell och antiviruslösning med utmärkt väderbeständighet. Ceramic Pro TAG är en TiO2 fotokatalytisk självrengörande lösning.

Det betyder att när ytor belagda med titandioxid (TiO2) i en anatasform exponeras för ultraviolett ljuskälla, såsom solen, bryter beläggningens oxidativa egenskaper ned organiska ämnen som mikrober eller bakterier på ytan.

(Om det kombineras med nano-Ag-partiklar kan skyddet utvidgas till områden utan ultraviolett ljus för att erbjuda det bästa skyddet.)

 


 
tag.jpg

Produkt egenskaper 

  • Luftreningslösning
  • Anti-mögel, bakterier och virus
  • Mikroorganisk sönderdelningsfunktion
  • Utmärkt Vädermotstånd
  • Förbättrad bindningsstyrka
  • Omgivningstemperaturisolering
  • Lätt att använda