CERAMIC PRO Rain

Objektets yta skyddas genom en beläggning som är baserad på keramiska molekylära nät. Varje objekt vars yta förseglas med Ceramic PRO Rain förblir ren en längre tidsperiod och kan rengöras mycket enklare och snabbare.


 

Produkt egenskaper 

  • Långt skydd upp till 12 månader
  • 110 ° Hydrofobisk effekt
  • Mycket lättvättad yta
  • Utmärkt väderbeständighet
  • UV & Värme resistent
  • Transparent Skydd