CERAMIC PRO Plastic

Objektets yta skyddas genom en beläggning som är baserad på keramiska molekylära nät. Varje objekt vars yta förseglas med Ceramic PRO Plastic förblir ren en längre tidsperiod och kan rengöras mycket enklare och snabbare.


 

Produkt egenskaper 

  • Lång livslängd  6 – 12  månader
  • Lätt att rengöra
  • 108° Super hydrofobisk effekt  
  • Utmärkt väderbeständighet
  • UV och motståndskraft mot kemikalier och värme
  • Färg förnyande och ger mättande yta