CERAMIC PRO Light

Objektets yta skyddas genom en beläggning som är baserad på keramiska molekylära nät. Varje objekt vars yta förseglas med Ceramic PRO Light förblir ren en längre tidsperiod och kan rengöras mycket enklare och snabbare.

Genomskinlig och färglös vätska som inte påverkar substrat färgen. Keramiska Nano partiklar som skyddar ytan. Högblank för att förbättra färgmättnaden i ytan. Innehåller inget resin eller slippartiklar. Reistent mot UV strålning, temperatur, korrosion. Över 100 graders kontaktvinkel för vatten vilket erbjuder utmärkt vattenavrinning.

Ytbehandlings process

Genom att tillämpa ett nytt lager Ceramic PRO Light efter 60:e minut kan man öka säkerheten att man fått 100% täckning för att uppnå ett tåligare skydd.


 

Produkt egenskaper 

  • Lång livslängd  24 månader
  • Lätt att rengöra
  • Super hydrofobisk effekt
  • Utmärkt väderbeständighet
  • UV och korrosionsskydd
  • Hög glans och högre färg intensitet